Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Personlige oplysninger

Fortrolige oplysninger er omfattet af tavshedspligt. Dine forsøgsresultater samt oplysninger fra din patientjournal vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med forsøget og publikation af dette, men alle data omhandlende din identitet vil forblive anonyme. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre der er tale om en offentlig myndigheds lovpligtige kontrol af forsøget. Ved at underskrive samtykkeerklæringen, giver du tilladelse til, at dine oplysninger må bruges i forsøget, samt at de forsøgsansvarlige må anvende dine journaloplysninger med henblik på at lave kvalitetskontrol af forsøget. Kort efter du har afsluttet forsøget, kan du få oplysninger om dine egne resultater ved at kontakte os. Du vil kunne få oplysninger om forsøgets endelige resultater, når prøver for alle forsøgsdeltagere er færdiganalyseret og data er behandlet.