Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Effekten af en glutenfri diæt på utætheden af barrieren mellem blodet og hjernen hos patienter med klinisk isoleret syndrom

Synsnervebetændelse (ON) er ofte en forløber for multipel sclerose (MS), og begge tilstande er karakteriserede ved, at immunsystemet i centralnervesystemet er dysreguleret. Synsnervebetændelse er en specifik form for klinisk isoleret syndrom, hvor synsnerven er påvirket. Hos raske personer er centralnervesystemet beskyttet af en tæt barriere mellem blodet og hjernen (BBB), men tætheden af denne barriere er nedsat hos patienter med MS. Forskning tyder desuden på, at patienter med MS også har en mindre tæt tarm. Gluten nedsætter tætheden af tarmvæggen, og da der er visse ligheder mellem tarmvæggen og BBB, kan man forestille sig at gluten muligvis også nedsætter tætheden af BBB. Studier viser desuden, at gluten kan direkte aktivere immunsystemet, som i forvejen er overaktivt ved MS. Dette forskningsprojekt undersøger derfor, om en glutenfri diæt kan medvirke til at normalisere utætheder i BBB samt bringe immunsystemet i balance. Det forventes, at dette vil reducere patienternes symptomer samt forhindre/ forsinke processen hvorved ON, og andre former for klinisk isoleret syndrom videreudvikles til MS.

Hvis du har lyst til at deltage i forsøget, kan du vælge mellem at deltage i interventionsgruppen, som spiser glutenfrit i seks måneder, eller kontrolgruppen, som ikke ændrer kostvaner. Ved forsøgsstart og efter seks måneder foretager vi en række undersøgelser, herunder MR-scanning til måling af tætheden af BBB, lumbalpunktur til at vurdere aktiviteten af immunsystemet i centralnervesystemet, sukkertest til måling af tarmvæggens tæthed, samt blodprøver og kostundersøgelser. Som opfølgning på diæten viI du i løbet af de seks måneder modtage spørgeskemaer og telefonopkald én gang om måneden.

Du kan få mere at vide om de enkelte elementer nævnt i dette korte resume ved at navigere rundt på hjemmesiden eller skrive til os gennem chatfunktionen. 

The effect of a gluten-free diet on the permeability of the blood brain barrier in patients with clinically isolated syndrome 

Et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet Glostrup, Bartholin Instituttet og Københavns Universitet