Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Interventionsgruppe: Uden gluten

Hvis du vælger at spise glutenfrit under forsøgsperioden, indgår du i interventionsgruppen. Ved forsøgsstart vil du få en konsultation med et medlem af forskningsgruppen, som vil oplære dig i at spise glutenfrit og forberede dig på mulige udfordringer. Du vil få råd, vejledning og opskrifter, og I vil diskutere dine kostvaner med henblik på at lave så overskuelige ændringer i din dagligdag som muligt. Da vi er interesseret i at måle effekten af en glutenfri diæt, er det vigtigt, at du samtidig med din kost IKKE ændrer på andre parameter af din livsstil såsom motion og rygning, da dette vil påvirke studiets resulater. 

 

Hvor glutenfri skal jeg være?

Da vi ikke ved, hvor små doser gluten der skal til, før det har en eventuel betydning, skal du gerne være så glutenfri som muligt. Gluten gemmer sig mange steder, og kan kontaminere fødevarer, som ikke normalt indeholder gluten, hvis disse fødevare fx. forarbejdes steder, hvor der også forarbejdes hvede. Hvis dette er tilfældet, oplyses det på fødevarens deklaration, fx som Kan indeholde spor af hvede eller lignende. Vi vil bede dig så vidt muligt begrænse indtaget af de fødevarer, som indeholder spor af glutenholdige produkter, men da indholdet af gluten er meget lavt, kan disse fødevarer godt indgå i din kost.

 

Hvis jeg kommer til at spise gluten

Det er selvfølgelig vigtigt, at du overholder den glutenfri diæt så godt som overhovedet muligt - men det er lige så vigtigt, at du fortæller os, hvis du kommer til at spise gluten i forsøgsperioden. Vi vil derfor bede dig om at være ærlig, når du udfylder de spørgeskemaer, vi sender dig, om dit kostindtag. Hvis vi ikke kender til dit eventuelle glutenindtag, kan vi ikke tage hensyn til det i de statistiske analyser, og vi kan derfor få misvisende resultater.

 

Eventuelle udfordringer

Nogle oplever store udfordringer i forbindelse med at spise glutenfrit, mens andre finder det relativt nemt. Du er altid velkommen til at kontakte Elise, Lina eller Henriette fra forskningsgruppen for at diskutere de udfordringer du møder, og tage en snak om, hvordan du overkommer de udfordringer.

 

Merudgifter

Du kan som udgangspunkt forvente, at glutenfri alternativer er dyrere end almindeligt pasta, brød, kage mv. En måde at overkomme denne udfordring på, er ved at gå efter produkter, som er naturligt fri for gluten. Spis fx. ris eller kartofler i stedet for pasta, lav en stor salat eller omelet til frokost i stedet for at spise brød, og udskift kagen med fx. chokolade.

 

At spise ude

Når du spiser ude på restaurant eller café kan du ikke altid vide, om der er gluten i maden. Den nemmeste måde at overkomme denne udfordring på, er simpelthen at spørge. Personalet kan give oplysninger om allergener.

 

At spise hos familie og venner

Nogle mennesker føler sig til besvær, når de beder deres venner og familie om at tage særligt hensyn til dem, når de kommer til middag. Her kan det være en hjælp, hvis din familie og venner forstår, hvorfor du undgår at spise gluten. Fortæl dem evt. at du er med i et videnskabeligt forskningsprojekt, som undersøger, hvorvidt en glutenfri diæt kan have en betydning for personer med netop din tilstand, og det derfor er vigtigt, at du spiser glutenfrit i seks måneder.

 

At spise sammen med familien derhjemme

En afgørende faktor for, hvor godt du overholder diæten, er typisk, at din familie udviser forståelse og støtter dig.  Vi vil derfor anbefale, at I bruger tid derhjemme på at diskutere din deltagelse i forsøget og dit valg om at spise glutenfrit, samt hvordan din nye kost kan indgå i jeres fælles hverdag. Hvis det opleves som besværligt at lave én slags mad til dig selv, og en anden slags til resten af familien, kan en løsning kan være, at hele familien spiser glutenfrit ved de fælles måltider. Dette vil for mange være aftensmåltidet, hvor mulighederne for glutenfri mad er mange. Her er det selvfølgelig essentielt, at hele familien har mod på at spise glutenfrit ved de fælles måltider.

Kontrolgruppe: Ingen kostændringer

Hvis du har valgt at deltage i forsøget og forstætte med at spise din almindelige kost, indgår du i kontrolgruppen. Kontrolgruppen er lige så vigtig og bidrager med lige så meget viden som interventionsgruppen, der spiser glutenfrit under forsøget. Ved diagnosetidspunkt er immunsystemet oftest meget aktivt og patienter oplever relativt intense symptomer. Nogle måneder efter diagnosetidspunktet, vil aktiviteten af immunsystemet samt symptomer normalt forbedres enten naturligt eller på grund af den medicin, som du muligvis får tilskrevet. Har vi kun interventionsgruppen, som spiser glutenfrit, med i forsøget, vil det ikke være muligt at sige, om potentielle forbedringer skyldes medicin, selvheling, ukendte faktorer eller er et resultat af den glutenfrie kost. For at kunne konkludere om en glutenfri diæt har/ ikke har en gavnlig effekt, er det nødvendigt, at interventionsgruppen og kontrolgruppen er ens på alle punkter undtagen indtaget af gluten. Vi anbefaler derfor, at du IKKE laver ændringer i din livstill herunder kost, motion og rygning, i den periode, hvor du er en del af studiet. Allervigtigst er dog, at du ikke ændrer dit indtag af gluten, da det vil resultere i ingen forskel mellem kontrolgruppen og interventionsgruppen.

 

Der mangler stadig dokumentation angående en potentiel effekt af en glutenfri diæt, og hvis der overhovedet er en effekt, så har vi ingen ide om, hvor store mængder gluten der skal til, for at gøre en forskel. Det er derfor essentielt, at du ikke bliver fristet til at skære ned i dit indtag af gluten, når du er med i kontrolgruppen. At spise glutenfrit kan opleves som en stor personlig belastning, og det er derfor vigtigt at vide, hvis en glutenfri diæt ikke har betydning for personer med synsnervebetændelse. Det er meget vigtigt, at du fastholder din almindelige kost, og ikke laver betydelige ændringer i din kost under forsøget.

Du vil, ligesom deltagerne i interventionsgruppen, få tilsendt et spørgeskema én gang om måneden omhandlende dine kostvaner samt livskvalitet. Desuden vil du blive spurgt om at sende billeder af alt det du spiser i tre sammenhængende dage én gang inden forsøgsstart, efter tre måneder og efter seks måneder. Vi vil bede dig svare ærligt, så vi får et retvisende billede af din kost.

The effect of a gluten-free diet on the permeability of the blood brain barrier in patients with clinically isolated syndrome 

Et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet Glostrup, Bartholin Instituttet og Københavns Universitet