Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Hvem er vi?

Forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem:

  • Institut for Idræt og Ernæring på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

  • Neurologisk afdeling på Rigshospitalet Glostrup

  • Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet Glostrup

  • Bartholin Instituttet på Rigshospitalet

Elise, Lina og Henriette er alle tre specialestuderende i Klinisk Ernæring ved Københavns Universitet. Du vil møde én eller flere af dem, når du kommer til sukkertest på Institut for Idræt og Ernæring, hvor de vil guide dig gennem dagen. Derudover vil de være ansvarlige for alt, der har med din kost at gøre, herunder den indledende konsultation om kost samt løbende telefonisk opfølgning. Endeligt vil de stå for en stor del af laboratorieundersøgelserne af dine blod-, spinalvæske- og urinprøver.

Jette er professor i sclerose ved Neurologisk Klinik i Neurocenteret, Rigshospitalet. Hvis du ikke allerede har mødt hende, så vil du muligvis komme til det i forbindelse med dine konsultationer samt udførelse af lumbalpunktur på Rigshospitalet Glostrup.

Stig og Henrik er begge ansat ved afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet - Stig som postdoc og Henrik som professor og overlæge. Der er høj sandsynlighed for, at du møder Stig, når du kommer til MR-scanning.

Knud og Julie er begge ansat ved Bartholin Instituttet - Knud som senior forsker og Julie som postdoc. Du kommer ikke til at have direkte kontakt med dem, men de vil foretage analyser af nogle af dine blod-, spinalvæske- og urinprøver.

Jens Rikardt er lektor på Københavns Universitet og specialevejleder for Elise, Lina og Henriette. Du kommer nok ikke til at møde Jens, men han er projektansvarlig og sikrer beskyttelse af dine personlige oplysninger.