Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Du kan deltage i forsøget hvis du:

 • Er nyligt diagnosticeret med synsnervebetændelse, andet klinisk isoleret syndrom eller multipel sclerose

 • Er myndig og mellem 18-59 år

 • Ikke er gravid og/ eller ammende, eller påtænker graviditet inden for forsøgsperioden

 • Ikke følger en glutenfri diæt

 • Ikke lider af cøliaki

 • Ikke lider af svær klaustrofobi

 • Ikke har forskellige metaldele i kroppen, bl.a. pacemaker, insulinpumpe og metalsplinter i øjnene

 

Hvad kræver det at detage?

Din deltagelse i forsøget indebærer:

 • MR-scanning inden og efter forsøget

 • Lumbalpunktur inden og efter forsøget

 • Blodprøver inden og efter forsøget

 • Indsamling af morgenurin og fæcesprøve inden og efter forsøget

 • Sukkertest inden og efter forsøget

 • Måling af højde, vægt, taljeomkreds inden og efter forsøget

 • Løbende opfølgning på diæt (spørgeskema, billeder, telefonsamtale)

 • Enten glutenfri eller din sædvanlige kost


MR-scanning, lumbalpunktur og de fleste blodprøver inden forsøget, er en del af den etablerede diagnostiske​ protokol, hvilket betyder, at disse undersøgelser vil du højest sandsynsligt også få udført, selv om du ikke ønsker at deltage i projektet.

 

Forsøget strækker sig over et halvt år, hvor du enten spiser glutenfrit eller vedholder din almindelige kost. Hvis du beslutter dig for at deltage i forskningsprojektet, skal du vælge, om du vil være med i interventionsgruppen, hvor du bliver oplært i at spise glutenfrit, eller om du vil være med i kontrolgruppen, hvor du fortsætter med at spise, som du plejer.

Det er vigtigt, at du er ærlig om dine kostvaner, ligemeget hvilken gruppe du er med i, da dette er meget vigtig information for at vi kan tolke forsøgets resultater korrekt. 

Nedenfor ses en oversigt over forløbet:

 

 


 

 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige undersøgelser:

MR-scanning

MR-scanning foregår på Glostrup Hospital og bruges til at bestemme tætheden af din barriere mellem blodet og hjernen. Den første MR-scanning er en del af dit almindelige behandlingsforløb. Vælger du at deltage i forsøget, vil du blive scannet én gang til efter et halvt år.

 

Lumbalpunktur

Lumbalpunktur foretages på Glostrup Hospital og bruges til at undersøge sygdomsaktiviteten i din hjerne. Den første lumbalpunktur er en del af dit almindelige behandlingsforløb. Vælger du at deltage i forsøget, gentages lumbalpunkturen efter et halvt år.

 

Blodprøver

Du vil få taget blodprøver på Glostrup Hospital. Blodprøverne bruges bl.a. til at teste, om du har cøliaki (overfølsomhed over for gluten) og til at undersøge funktionen af dit immunsystem. Nogle af disse blodprøver er en del af dit almindelige behandlingsforløb.

Sukkertest

Sukkertesten foretages på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Sukkertesten benyttes til at måle, hvor tæt din tarmvæg er og forventes i alt at vare lidt over seks timer. Dagen inden forsøget bedes du undgå bl.a. alkohol, stærk mad, mælkeprodukter og bestemte typer medicin. Du kommer fastende ind på hospitalet og får udleveret et måltid ca. to en halv time efter undersøgelsens start. Hovedprincippet er, at du drikker et glas vand, hvori der er opløst tre forskellige sukkerarter. I de efterfølgende timer opsamler du urin i urinbeholdere, for at måle hvor meget af det sukker, du har drukket, der udskilles i din urin.

Billeder

Inden forsøgsstart, tre måneder efter forsøgsstart og ved afslutning af forsøget vil du blive bedt om at tage billeder af alt den mad du spiser i tre sammenhængende dage. Billederne bruges, sammen med spørgeskemaerne, til at vurdere dit indtag af gluten. 

Spørgeskemaer

Du vil ved forsøgets start og afslutning blive bedt om at udfylde et spørgeskema om din livsstil. Derudover skal du udfylde et spørgeskema én gang om måneden i de seks måneder, som forsøget varer, for at danne et billede af dine daglige kostvaner samt vurdere dine symptomer og øvrige livskvalitet. Det månedlige spørgeskema vil du få tilsendt pr. e-mail.

Afføringsprøve
Afføringsprøven benyttes til at bestemme bakteriesammensætningen samt koncentrationen af kortkædede fedtsyrer i din tarm. Prøven foregår i eget hjem, og du vil få udleveret al nødvendigt materiale bestående af nedbrydeligt papir, prøverør med ske samt en konvolut. Afføring indsamles på følgende måde: Det udleverede papir hæftes fast til toiletsædet, hvorpå afføring laves. En lille mængde overføres med skeen til prøverøret. Herefter kan papiret skylles ud i toilettet. Prøverøret lægges i konvolutten og opbevares på køl. Prøven medbringes til Rigshospitalet, Glostrup den dag, du skal have lavet lumbalpunktur. Yderligere instruktioner følger med det udleverede materiale til afføringsprøven. Du bedes indlevere én prøve ved start af projektet og én ved afslutning.

Morgenurinprøve
Prøven bruges til at undersøge aktiviteten af dit immunsystem. Til MR-scanning vil du få udleveret al nødvendigt materiale til indsamling af morgenurinprøven. Morgenurinprøven laves samme morgen, som du skal til lumbalpunktur og medbringes til Rigshospitalet Glostrup. Prøven laves både inden forsøgsperioden samt ved afslutning af forsøget.