Kan en glutenfri diæt lindre mit sygdomsforløb?

Formål med forsøget

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, om en glutenfri kost kan bidrage til at mindske sygdomsaktiviteten hos patienter med synsnervebetændelse, andet klinisk isoleret syndrom og multiple sclerose, og dermed reducere deres symptomer samt forbedre deres livskvalitet. Projektet sigter desuden på at belyse, hvorvidt en glutenfri kost kan beskytte mod at et klinisk isoleret syndrom videreudvikler sig til multipel sclerose. Udover patienternes personlige erfaringer og subjektive holdninger, så er det meget vigtigt for videnskaben, at vi forstår helt præcist, hvordan gluten reagerer i kroppen, samt hvilke systemer det påvirker. For at opnå dette, er vi nødt til at have nogle biologiske mål, som objektivt kan give tal på, om gluten overhovedet påvirker kroppen, og hvis ja, hvor store effekterne er, samt hvor sikre vi kan være på vores resultater. 

Vi har i dette projekt valgt at definere tætheden af blod-hjerne-barrieren, som det primære endepunkt. Derudover vil vi undersøge om en glutenfri diæt kan påvirke bakteriesammensætningen i din tarm, samt normalisere aktiviteten af immunsystemet, da dette ofte er overaktivt ved de undersøgte tilstande. Endeligt undersøger vi, om der er en sammenhæng mellem utætheden af tarmvæggen og utætheden af blod-hjerne-barrieren. Sidst men ikke mindst, ønsker vi at høre om dine personlige oplevelser og motivation gennem projektet, samt hvorvidt og på hvilke måder, der har gavnet dig at deltage.